8 клас: Информационни технологии ЗУЧ

1. Информационни технологии за социално общуване.

2. Среда и средства за споделена съвместна работа и обучение

3. Ефективно търсене на информация.

4. Съвременни компютърни системи.

5. Съвременни операционни системи.

6. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства.

7. Правила за инсталиране на периферни устройства.

8. Инсталиране и деинсталиране на приложни програми.

9. Специализирани софтуерни средства за създаване на уебсайтове.

10. Проектиране на статичен уебсайт.

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Познава предназначението и принципите на използване на социалните мрежи и блоговете.

Познава средства и възможностите им за създаване и работа върху общи документи в интернет.

Прилага адекватни техники за критично и системно филтриране на информация при решаване на даден информационен проблем.

Познава основните принципи, върху които са конструирани съвременните компютри.

Прави разлика между системен и приложен софтуер.

Познава основни възможности на операционните системи за мобилни устройства.

Разархивира и записва файлове от архив.

Извършва изтриване, добавяне или подмяна на файлове в архив.

Познава предназначението на специализиран софтуер за създаване на сайтове.

Знае за възможностите за онлайн създаване на сайт.

Познава основните етапи в разработката на уеб сайт (проектиране, разработване, популяризиране и поддръжка на сайт).