8 клас: История и цивилизации ЗУЧ

1. Велики географски открития- процес на формиране на колониални империи, световен пазар. Градовете – двигатели на прогреса. Структура на новата икономика.

2. Ренесанс –същност на епохата. Основни идеи – хуманизъм, индивидуализъм. Представители.

3. Реформация и контрареформация

4. Англия – ограничената монархия

5. Абсолютизъм във Франция

6. Русия при Петър I Велики

7. Османската империя и балканските народи

8. Просвещение- „век на разума“. Идеите на Волтер, Шарл Монтескьо, Дени Дидро,Жан Жак Русо. Новите възгледи за обществото природата на властта.

9. Просветеният абсолютизъм

10. Буржоазните революции – същност и последици.

11. Наполеон и Виенският конгрес

12. Обединение на Германия и Италия

13. Раждането на модерната република, развитие на САЩ през XIX век, различия между отделните географски райони. Гражданската война 1861-1865г

14. Раждането на свободна България -Османската империя- „болният човек“ на Европа; Възникването на Източния въпрос. Начало на Българското възраждане – същност и хронологични граници. Българската национална идея. Националноосвободителното движение през 50-70-те години на XIX век. Руско-турска освободителна война.

15. Модерни политически идеи и програми – идеите на парламентарната демокрация, избирателните права.

16. Светът в началото на XX век – триумфът на световната икономика, международни отношения, ,културно развитие.

17. Международни отношения в навечерието на Първата световна война -колониализъм и империализъм.