9 клас: Български език и литература ИУЧ

ЛИТЕРАТУРА

 1. Д. Дефо „Робинзон Крузо“
 2. Молиер „Тартюф
 3. А.С.Пушкин Поезия
 4. Ал. Дюма „Граф Монте Кристо“
 5. О. Балзак „Йожени Гранде“
 6. Н.В.Гогол „Шинел“
 7. Г. Мопасан „Бел Ами“
 8. Пенчо Славейков „Поет“
 9. А.Рембо „Гласните“, „Алхимия на словото“
 10. Петко Славейков „Не пей ми ся“, „Жестокостта ми ся сломи“
 11. Хр.Ботев „До моето първо лебе“, „На прощаване“

ГРАМАТИКА – разширяване на основните теми по ЗУЧ

 1. Текст и стил
 2. Текстът като смислово и езиково единство
 3. Научен стил
 4. Официално-делови стил
 5. Публицистичен стил
 1. Лексикални особености на думата. Участие в диалог и в дискусия.
 2. Активна и пасивна лексика. Пароними
 3. Речево поведение при участие в диалог и в дискусия
 1. Възприемане и създаване на текстове
 2. Публично изказване по житейски проблем
 3. Резюме
 4. Заявление
 5. Делово Писмо
 6. СV