9 клас: География и икономика ЗУЧ

1. Политическа организация на обществото.Политическа карта на света.

2. Брой, разпределение и движение на населението в света.

3. Структура на населението в света.

4. Селища и урбанизация.

5. Стопанство и стопански системи. Световно стопанство.

6. Първичен сектор. Земеделие.

7. Вторичен сектор. Енергетика.

8. Металургия, машиностроене и химическа промишленост.

9. Третичен сектор. Транспорт.

10. Вънщноикономически връзки. Търговия и туризъм.

11. Световни и регионални организации.

12. Европейски регион.

13. Страни в европейския регион. Германия, Франция, Русия.

14. Регион Азия. Япония, Китай, Индия.

15. Регион Северна Америка. Съединени американски щати.

16. Регион Южна Америка. Бразилия.

17. Регион Африка. Република Южна Африка.

18. Регион Австралия и Океания. Австралийски съюз.