9 клас: Информационни технологии ЗУЧ

I. Компютърни системи

1. Супер компютри.

2. Грид и облачни технологии.

3. Системи за глобално позициониране.

II. Компютърни мрежи и услуги

1. Локални мрежи.

2. Глобални мрежи.

3. Основни комуникационни устройства и среди.

4. Свързване и конфигуриране на малка мрежа.

5. Споделяне на ресурси в локална мрежа.

6. Защита на информацията и личните данни в мрежова среда.

7. Услуги в Интернет (електронна търговия, разплащания и др.)

III. Приложни програми

1. Шаблони и теми в текстов документ.

2. Сортиране и филтриране в електронна таблица.

3. Валидиране на данни в електронна таблица.

4. Създаване на циркулярно писмо.

5. Изготвяне на справки и обобщаване на данни в електронна таблица.

Изпитът се състои от писмена част –тест и практическа задача върху темите от III раздел.