9 клас: История и цивилизации ЗУЧ

1. Международни отношения в навечерието на Първата световна война

2. Първата световна война

3. Последици от Първата световна война и международни договори – Версайска система

4.Победителките между двете световни войни /1919-1935г./ – САЩ, Великобритания, Франция и СССР между двете световни войни /1917-1935г./.Октомврийската революция и гражданската война, политиката на Ленин и Сталин

5.Фашистки режими между войните – Италия и Германия

6.Причини и начало на Втората световна война-международни отношения 30-те години на ХХ в., разбиване на Версайския ред, военни действия 1939/42г.

7.Контранастъпление и край на Втората световна война-Съюзническата политика и военни действия 1943/45г., решения на съюзническите конференции и следвоенното устройство, край на войната и мирни договори

8.Последици от Втората световна война – 1945-1949г. – начало на Студената война – разделяне на Германия и Европа, оформяне на капиталистическата и социалистическата системи, формиране на суперсилите – СССР и САЩ

9.Международни отношения 50-те и 60-те години на ХХв.-същност на Студената война и нейни конкретни прояви /Корейската война, Карибската криза, начало на Виетнамската война, отношенията Хрушчов-Кенеди, формиране на НАТО и Варшавски договор, ЕИО и СИВ, надпревара във въоръжаването и отношение към т.нар. Трети свят и деколонизацията/

11.Международни отношения 70-те и 80-те г.на ХХв.-разведряване в международните отношения, световна икономическа стагнация, нов курс в отношенията-Р.Рейгън, М.Тачър и М.Горбачов

12.Разпадане на комунистическата система в края на ХХ в. – същност на реформите в социалистическите страни, нови независими държави, политика на САЩ, локални кризи-Югославия, Близкият Изток, подем в Далечния Изток, от ЕИО към ЕС

13.Европа-обединителни процеси след Втората световна война-съюз Франция-ГФР, ЕИО, разширяване на ЕИО, ЕС-структура и перспектива, България и ЕС