9 клас: Философия ЗУЧ

1. Философия и ценности. Предизвикателствата на различието и другостта.

2. Какво представляват нормите?

3. Философско изследване и рационалност. Философия и диалог.

4. Свободата като ценност. Свобода и отговорност.

5. Свободата и човешко достойнство. Човекът като свободен и несвободен.

6. Етика и морал.

7. Етическите теории. Етическите категории.

8. Добро и зло. Морално съдене.

9. За добродетелта и добрия живот. Религия и етика.

10. Смисълът на живота. Личният проект.

11. Животът с другите. Границите на етиката.

12. Красотата като философски проблем. Защо ценим красотата?

13. Естетическият вкус. Можем ли да спорим по въпроси за вкуса?

14. Философските теории за изкуството. Изкуството и тълкуването на света.

15. Творчество и катарзис. Свободата и смисълът на изкуството.