Провеждане на пробен ДЗИ

На 20.04.2022 г. от 17:30 ч. ще се проведе пробна матура по ПП (История, География и Философия) На 21.04.2022 г. от 17:30 ч. ще се проведе пробна матура по БЕЛ Ако не можете да присъствате, моля да се свържете с Вашия класен ръководител.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СФО ЯНУАРСКА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2021 – 2022 ГОДИНА

Изпитите за определяне на годишна оценка за учениците, обучаващи се в СФО, за януарска сесия на учебната 2021 – 2022 г. ще се провеждат при спазване на необходимите противоепидемични мерки и Ня,асоки за работа в системата на училищното образование през учебната 2021 – 2022 г. в условията на COVID-19. В IV СВГ „Отец Паисий“ ще Прочетете повече заВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СФО ЯНУАРСКА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2021 – 2022 ГОДИНА[…]