Организация на учебния процес 31.05-30.06

Съгласно заповед РД-01-355/18.05.2021г. на министъра на здравеопазването, от 31.05 всички ученици се обучават присъствено по утвърдения график за втори срок .