13/03/2019

Административни услуги

Административните услуги за граждани, които към момента на заявлението не са ученици в IV СВГ, се извършват съгласно чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.20 от Наредба за административното обслужване

Срок на издаването на документи на ученици:
      – по време на обучението в IV СВГ – до 7 дни от заявяването
      – при завършване на обучението в IV СВГ – срок, определен със Заповед на министъра на МОН за всяка учебна година

Списък на училища, чийто архив се съхранява в IV СВГ:

      IV вечерна гимназия  „Цветан Спасов“
      IV Работническа гимназия
      III Сменна гимназия „Христо Кърпачев“
      I вечерна гимназия „Максим Горки“