Учебници за 12 клас

Задължителни учебни часове

Български език: издателство „БГ Учебник“ ЕООД Петя Маркова; Павлина Върбанова; Николай Паскалев;

Литература: издателство „БГ Учебник“ ЕООД Иван Инев; Албена Руневска; Марияна Бакърджиева ; Илия Григоров; Виолета Инева;

Английски език:  В1.1 издателство „Клет България“ ООД „English in Mind for Bulgaria” Автори Хърбърт Пухта, Джеф Щранкс  и колектив

Гражданско Образование:   издателство „Анубис“ автори: И. Колев, Т. Ялъмов; Г. Герджиков

Математика : „Архимед “ ЕООД Автори на текста: Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка,Пламен Георгиев Паскалев


Профилирана подготовка

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 1. Езикът и обществото и Модул 3. Диалогични прочити) Издателство: БГ Учебник Автори: Илияна Горанова, Румяна Лебедова

Български език и литература за 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 2. „Езикови употреби“ и Модул 4. „Критическо четене“) Издателство: БГ Учебник Автори: Илияна Горанова, Румяна Лебедова

История и цивилизации за 12. клас. Профилирана подготовка. Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество Издателство: Просвета. Автори: Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева

География и икономика за 12 клас. Профилирана подготовка. Модул 5. България и регионална политика Издателство: „Клет България“ ООД. Автори: Емилия Патарчанова, Пламен Патарчанов, Климент Ангелов, Ваня Стоева

География и икономика за 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 6. Географска и икономическа информация Автори: Евгения Сарафова, Методи Иванов, Десислав Тодоров

Философия – Модул 2 Философия и ценности 12. Клас Издателство: „Клет България“ ООД Автори: Иван Колев; В. Теохаров

Философия – Модул 5 Философия и политика 12. Клас Издателство: „Клет България“ ООД Автори: Иван Колев; П. Макариев

 Философия – Модул 6 Психология на личността 12. Клас Издателство: „Клет България“ ООД Автори: Людмила Андреев