Учебници за 7 клас

1 Български език и литература

Български език– „Булвест 2000“ Автори: Ангел Петров, М. Падешса, М. Балинова

Литература –  Издателство „Булвест 2000“ ООД Автори: М. Герджикова и др

2 Английски език  „English Plus 3  Ben Wets  Автори Катрина Гормли

3 Математика  ,,Архимед 2” ЕООД  Автори: Здравка Крумова Паскалева Мая Събчева Алашка Райна Милкова Алашка

4 Информационни технологии „Просвета – Плюс“  АД  Автори: А. Ангелов, Д. Дурева и др.

5 История и цивилизации Издателство „Просвета“  Автори: Р. Гаврилова, В. Янчев

6 География и икономика Издателство „„Просвета – Плюс“    Автори: Л. Цанкова, Т. Бърдаров и др.

7 Биология и здравно образование „Педагог 6“ Автори: Наташа Цанова, Снежана Томова

8 Физика и астрономия Издателство „„Педагог 6“  Автор: М. Градинарова,Ев. Бенова,  Н. Велчев

9 Химия и опазване на околната среда   „Педагог 6“ Автори: М. Павлова, М. Кирова и др.

10 Технологии и предприемачество – изд. „Бит и техника“ Автори: Т. Николова, С. Гърневска и др.