Поправителна сесия

График на поправителна  изпитна  сесия  за ученици – юни 2023 г.

Внимание:

 ЗУЧ – задължителни учебни часове и  ИУЧ – избираеми учебни часове имат седми, осми, девети и десети клас.

ПП– профилирана подготовка имат ученици от единадесети и дванадесети клас

7-10 клас

11 и 12 клас