Проект „Образование за утрешния ден“ – Дейност 6 2023-2024

През учебната 2023/2024 година IV Сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий“ участва в Проект „Образование за утрешния ден“ – Дейност 6 с обучение на група от 16 ученици. Всички ученици се обучават по ключови дигитални умения за самостоятелно ниво на владеене на дигитални компетентности, съгласно европейската референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности. Информационна система ОУД: Към Прочетете повече заПроект „Образование за утрешния ден“ – Дейност 6 2023-2024[…]

Проектна дейност

През учебната 2019/2020 година IV Сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий“ участва в Проект „Образование за утрешния ден“ – Дейност 6 с обучение на група от 15 ученици. Всички ученици завършиха успешно обучението от 70 учебни часа и получиха сертификати по ключови дигитални умения за самостоятелно ниво на владеене на дигитални компетентности, съгласно европейската референтна рамка за Прочетете повече заПроектна дейност[…]